Aplikacja na urządzenia mobilne

Aplikacja Mobilny Serwisant przeznaczona jest dla firm zajmujących się usługami realizowanymi poza firmą np. firmy instalatorskie, firmy zajmujące się serwisem urządzeń itp. Oprogramowanie Mobilny Serwisant służy do zarządzania zleceniami i archiwizowania informacji o wykonanych zleceniach w postaci dokumentacji fotograficznej i notatek wykonywanych przez pracowników.

System Mobilny Serwisant składa się z dwóch aplikacji. Pierwsza to oprogramowanie internetowe dostępne z każdego komputera z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową. Druga to aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android.

Aplikacja pozwala na dodawanie przez właściciela firmy/kierownika pracowników oraz zleceń. Każde zlecenie jest przypisywane do określonego pracownika. Pracownik poprzez aplikację na urządzeniu mobilnym informowany jest o nowym zadaniu. Pracownik potwierdza przyjęcie zlecenia i do końca realizacji zadania będzie mógł dokumentować kolejne etapy np. montażu kotła C.O. Pracownik wraz z informacją o zleceniu otrzymuje dane adresowe miejsca zlecenia. Po przybyciu na miejsce robi zdjęcia aktualnego stanu np. kotłowni i dodaje notatkę. Każda notatka może być opatrzona maksymalnie dziewięcioma zdjęciami. Każdy etap wykonywanej pracy instalator powinien dokumentować np. demontaż starego pieca, demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji, montaż nowego kotła C.O. Opisując każdy etap notatką i zdjęciami tworzy historię wykonanej pracy.

Po zakończeniu zlecenia lub każdego z etapów, pracownik wysyła notatki i zdjęcia na serwer poprzez jedno kliknięcie przycisku „Synchronizuj”. W szybki i łatwy sposób historia pracy pracownika jest widoczna dla właściciela firmy. Poza tym dokumentacja ta jest dostępna przez 24h na dobę i w razie reklamacji czy awarii firma wie co i kiedy zostało wykonane oraz w jakim stanie pracownik pozostawił po sobie miejsce zrealizowanego zlecenia.

Historię całego zlecenia można pobrać w postaci dokumentu PDF zawierającego opis zlecenia, zdjęcia i notatki wykonane przez pracownika. Zobacz przykładowy dokument stworzony przez aplikację MoblnySerwisant – kliknij tutaj.