Aplikacja Mobilny Serwisant

Szybkie i łatwe dokumentowanie zleceń w postaci notatek i zdjęć wykonywanych telefonem lub tabletem.

Przetestuj bezpłatnie Instrukcja obsługi Zobacz film Google Play
WPROWADZASZ ZLECENIE

Aplikacja pozwala na dodawanie zleceń przez właściciela firmy i przypisywanie ich do wybranych pracowników.

PRACOWNIK REALIZUJE ZLECENIE

Pracownik dostaje zlecenie na swój smartfon lub tablet i rozpoczyna pracę. Każdy etap pracy jest dokumentowany poprzez dodawanie notatek i zdjęć.

FINALIZUJESZ ZLECENIE

Pracownik po zakończonej pracy jednym kliknięciem wysyła wszystkie zdjęcia i notatki na serwer. Pracodawca widzi pełną dokumentację z poziomu przeglądarki internetowej i może pobrać ją w postaci dokumentu PDF.

Praca jest udokumentowana, zarchiwizowana i uporządkowana. Łatwo i szybko!

Dla kogo mobilny serwisant?

Aplikacja Mobilny Serwisant przeznaczona jest dla firm zajmujących się usługami realizowanymi poza firmą np. firmy instalatorskie, serwisowe, remontowe itp.


Oprogramowanie Mobilny Serwisant służy do zarządzania zleceniami i dokumentowania zleceń w postaci notatek i zdjęć wykonywanych przez pracowników za pomocą telefonu bądź tabletu.


Zwykle po wykonaniu zadania pracownik robi zdjęcia i wysyła je e-mailem do firmy bądź przynosi na pendrive aby skopiować na komputer szefa.

Taki sposób jest czasochłonny, wymaga opisywania zdjęć porządkowania folderów a przy kilku pracownikach jest to już zadanie bardzo uciążliwe jednak konieczne. Brak dokumentacji z wykonania np. instalacji wodnej, która następnie jest zakryta tynkiem może być problemem w przypadku awarii. Również brak dokumentacji to ewentualne problemy w przypadku roszczeń gwarancyjnych klienta.

Mobilny serwisant rozwiązuje ten problem. Pracownik robi zdjęcia poprzez aplikację na swoim telefonie, dodaje ewentualne notatki i jednym kliknięciem wysyła na serwer. Właściciel firmy może pobrać całe zlecenie w postaci dokumentu PDF, w którym są zawarte wszystkie ważne informacje wraz ze zdjęciami.

  • SYSTEM MOBILNY SERWISANT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH APLIKACJI.

    Pierwsza to oprogramowanie internetowe dostępne z każdego komputera z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową. Poprzez Panel pracodawca dodaje zlecenia opisując je adresem i szczegółami pracy, która ma być wykonana. Następnie przydziela je pracownikowi, pracownik poprzez aplikację mobilną odczytuje zlecenie i po przyjęciu dokumentuje je zdjęciami i notatkami. Pracownik także ma dostęp do panelu www, w którym widzi przypisane do niego zlecenia.

  • Druga to aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android. Pracownik korzystając ze swojego smartfonu czy tabletu przyjmuje zlecenie i dokumentuje je poprzez notatki oraz zdjęcia. Po zakończeniu zlecenie jednym kliknięciem wysyła na serwer, gdzie tworzona jest uporządkowana dokumentacja zrealizowanego zadania.

responsive devices

Możliwości aplikacji

Aplikacja służy do łatwego i szybkiego dokumentowania wykonanych prac. Pracodawca może dodać poprzez panel www swoich pracowników. Następnie pracodawca wprowadza do systemu zlecenia opisując je adresem, pod którym pracownik ma wykonać swoją pracę oraz opisuje co jest do wykonania. Tak przygotowane zadanie przypisuje wybranemu pracownikowi.

Pracownik, który posiada zainstalowaną na swoim telefonie lub tablecie aplikację mobilną otrzymuje komunikat o nowym zleceniu. Po zapoznaniu się z treścią potwierdza przyjęcie zlecenia i do końca realizacji zadania będzie mógł dokumentować kolejne etapy prac.

Pracownik wraz z informacją o zleceniu otrzymuje dane adresowe miejsca zlecenia. Po przybyciu na miejsce robi zdjęcia aktualnego stanu np. kotłowni i dodaje notatkę. Opisując każdy etap prac notatką i zdjęciami tworzy historię wykonanej pracy.

Po zakończeniu zlecenia lub każdego z etapów, pracownik wysyła notatki i zdjęcia na serwer poprzez jedno kliknięcie przycisku „Synchronizuj”. W szybki i łatwy sposób historia pracy pracownika jest widoczna dla właściciela firmy z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Poza tym dokumentacja ta jest dostępna przez 24h na dobę i w razie reklamacji czy awarii firma wie co i kiedy zostało wykonane oraz w jakim stanie pracownik pozostawił po sobie miejsce zrealizowanego zlecenia.

Dokumentacja zlecenia może zostać pobrana w postaci pliku PDF, który można wysłać do klienta bądź wydrukować i schować w archiwum.

Aplikacja udostępnia również możliwość publikacji zdjęć z wykonanych realizacji na stronie www firmy poprzez zainstalowanie skryptu php na serwerze firmy.

responsive devices

Tutaj jest instrukcja opisująca sposób korzystania
z aplikacji www i aplikacji mobilnej.

Pobierz instrukcję dla pracodawcy Pobierz instrukcję dla pracownika

Zobacz przykładowy dokument
wygenerowany przez Mobilny Serwisant

Pobierz dokumentację zlecenia

Formularz zamówienia

Wypełnij poniższy formularz danymi firmy. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Toba w celu uruchomienia usługi.